HAL Holding N.V.
Press Releases
Annual and Half Year Reports
Financial Calendar
Agenda Shareholder's Meeting
Corporate Documents
Contact

Financial Calendar

English

Dutch

2021

2021

05-19

Shareholders’ meeting HAL Trust and interim statement

19-05

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijds bericht

05-21

Ex-dividend date

21-05

Notering ex-dividend

05-24

Dividend record date

24-05

Dividend record datum

06-11

Determination and publication dividend conversion ratio (after close of trading)

11-06

Bepaling en bekendmaking omwisselverhouding dividend

06-18

Delivery of shares and payment of cash dividend

18-06

Plaatsing van aandelen en betaling contant dividend

08-26

Publication of 2021 first half year results

26-08

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2021

11-24

Third quarter update

24-11

Update derde kwartaal

2022

2022

01-27

Publication of preliminary net asset value

27-01

Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde

03-30

Publication of 2021 annual results

30-03

Publicatie jaarresultaten 2021

05-18

Shareholders meeting HAL Trust and interim statement

18-05

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijds bericht